Zniszczyłem wyposażenie, uszkodziłem lokal

Każdemu czasem zdarza się zniszczyć mebel, poplamić ścianę, czy uszkodzić jakieś element wyposażenia. Na szczęście świat się z tego powodu nie zawali J.

Oczywiście, kultura osobista, dobry zwyczaj oraz łącząca nas umowa najmu nakazuje, że stan wyposażenia oraz lokalu należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Można tego dokonać na kilka sposobów:

a) Możesz dokonać naprawy/wymiany wyposażenia na własny koszt. Jeśli interesuje Cię ta forma rozwiązania problemu, skontaktuj się z naszym administratorem aby ustalić szczegóły takie jak np. miejsce zakupu wyposażenia i inne istotne dane. Jest to zdecydowanie najtańszy sposób naprawienia szkody.

b) Możesz zlecić wykonanie naprawy, malowania, ewentualnie innych kłopotliwych zadań nam – w tym celu skontaktuj się z administratorem, który po dokonaniu wyceny przedstawi Ci kosztorys i po Twojej akceptacji, współpracująca z nami firma wykona wszelkie konieczne czynności nie angażując Cię w ten proces.

c) Jeśli nie zadbasz o rozwiązanie problemu za pomocą metody A lub B konieczne będzie dokonanie napraw przez współpracującą z nami firmę po opuszczeniu przez Ciebie lokalu. Wiąże się to – poza brakiem możliwości negocjacji ceny usługi oraz brakiem wpływu na wybór wykonawcy, także z obowiązkiem uiszczenia opłaty dodatkowej odpowiadającej wartości czynszu za okres, w którym lokal musiał być poddany pracom np. remontowym. Jest to zdecydowanie najbardziej kosztowna opcja, dodatkowo nie dająca Tobie praktycznie żadnej kontroli nad procesem naprawy.

Zdecydowanie polecamy dokonanie wszelkich napraw jeszcze w trakcie obowiązywania umowy. Większość najczęściej zdarzających się zniszczeń/uszkodzeń jesteśmy w stanie bardzo szybko i  sprawnie naprawić, ograniczając koszty do niezbędnego minimum. Skontaktuj się z nami aby porozmawiać o szczegółach.