Zasady najmu krótkookresowego

Jako jedni z nielicznych właścicieli nieruchomości umożliwiamy wynajęcie naszych lokali na okres krótszy niż 1 rok, a nawet krótszy niż 1 miesiąc.

Stosowanie mechanizmu dopłat ma na celu zapewnienie finansowania nieruchomości przez okres, w którym lokal będzie ponownie czekał na kolejnego najemcę po zakończeniu umowy. Opłata ta pokrywa także nasze koszty operacyjne związane z wydaniem lokalu, zawarciem umowy wprowadzeniem jej do systemu, rozliczeniem, przyjęciem lokalu od klienta, oraz cały szereg innych kosztów operacyjnych, które powstają w związku ze zmianą najemcy lokalu.

 

Najem średnioterminowy

Jest to najem pokoju, mieszkania, lokalu, czy tez innej nieruchomości na okres dłuższy niż 1 miesiąc i krótszy niż 1 rok. W tym przypadku, czynsz miesięczny zwiększany jest do takiego poziomu, aby przez cały okres najmu średniookresowego, z dodatkowej opłaty Klient uzbierał wartość jednomiesięcznego czynszu. W ten sposób, dopłata do każdego czynszu jest tym mniejsza, im dłuższy jest okres najmu.

Wartość czynszu obliczana jest ze wzoru:

CZs = CZ+CZ/L

Gdzie:   CZs – wartość czynszu średnioterminowego miesięcznie

CZ – czynsz nominalny

L – liczba miesięcy najmu

Czyli, jeśli stawka czynszu wynosi nominalnie np. 700 zł, przy wynajęciu lokalu na mniejszą ilość miesięcy zapłacimy:

1             mc          1 400,00 zł

2             mce       1 050,00 zł

3             mce       933,33 zł

4             mce       875,00 zł

5             mcy       840,00 zł

6             mcy       816,67 zł

7             mcy       800,00 zł

8             mcy       787,50 zł

9             mcy       777,78 zł

10           mcy       770,00 zł

11           mcy       763,64 zł

Jak widać, wartość miesięcznej dopłaty maleje wraz ze wzrostem ilości miesięcy, a suma opłat dodatkowych jest stała i wynosi równowartość jednomiesięcznego czynszu.

 

Najem krótkookresowy

W przypadku chęci wynajęcia lokalu na okres krótszy niż 1 miesiąc, także stosowana jest dopłata w wysokości jednomiesięcznego czynszu wg wzoru dniowego:

CZk= CZ + CZ*D/30

Gdzie:   CZk – wartość czynszu krótkoterminowego

CZ – czynsz nominalny

D – liczba dni najmu

W ten sposób koszt najmu lokalu, którego nominalna cena wynosi 700 zł miesięcznie wyniesie:

7             dni         863,33 zł

10           dni         933,33 zł

14           dni         1 026,67 zł

21           dni         1 190,00 zł

28           dni         1 353,33 zł

30           dni         1 400,00 zł

Opłaty za media nie podlegają zwiększeniu – media rozliczane są wg faktycznego zużycia, a bieżące opłaty wnoszone są w formie zaliczek.