Chcę wynająć nieruchomość – opis procedury

Dziękujemy za zainteresowanie wynajęciem oferowanej przez nas nieruchomości.

Ponieważ oferujemy najem mieszkań w relatywnie niskich cenach, jesteśmy zmuszeni do minimum ograniczyć ilość osób, które próbują korzystać z czyjejś nieruchomości nie uiszczając umówionych opłat. Oczywiście, każdy klient ma u nas kredyt zaufania, jednakże w celu zawarcia umowy najmu, konieczne jest udowodnienie, że dysponuje się środkami niezbędnymi do pokrycia kosztów najmu i utrzymania się w wynajmowanym mieszkaniu.

Wymagane przez nas dokumenty zależne są od Twojej sytuacji zawodowej/prywatnej:

a) Jeśli studiujesz i utrzymują Cię rodzice, weź ze sobą legitymację studencką;
b) Jeśli pracujesz na etacie – weź ze sobą zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z zakładu pracy lub umowę o pracę;
c) Jeśli jesteś zatrudniony na umowę cywilnoprawną – okaż umowę oraz jeśli to możliwe potwierdzenie wpływu środków na Twój rachunek bankowy za ostatnie 3 miesiące;
d) Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, jesteś właścicielem spółki, przynieś ze sobą jeden dokument na podstawie którego będziesz w stanie wykazać, że osiągasz znaczne przychody lub też zyski pozwalające na utrzymanie mieszkania. Może być to potwierdzenie zapłaty podatku do US, deklaracja podatkowa, wyciąg z rachunku bankowego. Jeśli wolisz swoją sytuację finansową wykazać w inny sposób – zaproponuj go, prawdopodobnie się do niego przychylimy.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie posiadasz stałej pracy, nie masz stałych przychodów, itd., także możliwe jest zawarcie umowy najmu, pod warunkiem poręczenia realizacji umowy przez osobę posiadającą zdolność do regulowania czynszu w przypadku, gdybyś z jakiegokolwiek powodu nie mógł uiścić go osobiście. W takim przypadku przedstaw dokument potwierdzający zdolność finansową poręczyciela. Oczywiście, poręczyciel także musi być obecny przy podpisaniu umowy.

Do podpisania umowy konieczne jest także wniesienie kaucji w wysokości jednomiesięcznego czynszu. Kaucja wnoszona jest w chwili zawarcia umowy.

Kilka dni później wymagana jest zapłata pierwszego czynszu, zakres od dnia zawarcia umowy do końca miesiąca. Jeśli zawrzesz umowę 20 dnia miesiąca, będziesz musiał zapłacić 1/3 czynszu i opłat, po otrzymaniu rachunku, już kilka dni po zawarciu umowy. Każdy następny czynsz płatny jest do 10 dnia miesiąca (bieżącego, w którym świadczona jest usługa najmu).